Home

 

 

Het begin

Open-monumentenvereniging VZW Eduard Bressinck werd opgericht op 22.10.2004. De laatst gebouwde Jezuïetenkerk in België, aangrenzend aan de Podiumacademie Lier, was toen volop in verval. De initiatiefnemers wilden met de restauratie en herbestemming van de kerk tot concertruimte, de bloeiende schoolwerking en het sprankelend enthousiasme van de talrijke koren, orkesten en dansgroepen ondersteunen.

Onder begeleiding van de toenmalige Vlaams Bouwmeester Marcel Smets werd daarom een wedstrijd uitgeschreven voor de restauratie van de kerk en de realisatie van een nieuwbouw. Het winnende ontwerp werd uiteindelijk toegewezen aan het ontwerpteam Beeck-Verwilt. Begin 2010 werd de buitenrestauratie aan de Jezuïetenkerk voltooid onder leiding van het Architectenbureau Karel Beeck en Elfi Hermans. Op dit ogenblik rijst de nieuwbouw uit de grond.

Wardje

In zijn zoektocht naar een passende benaming voor dit initiatief zochten de vrijwilligers inspiratie in de figuur van 'Wardje van 't Jusewieten'. Hij was de bolbuikige huisknecht en klusjesman van de paters Jezuïeten. In Lier was hij door iedereen gekend wegens zijn verdienste als fiere vaandeldrager van de harmonie, de goedgezinde verkoper van almanakken-, steun- en lidkaarten allerlei, een rasechte Lierse volksfiguur prominent aanwezig op alle festiviteiten. Iedereen begroette hem steevast als 'Wardje'. Niemand kende echter zijn officiële naam: de heer EDUARD BRESSINCK.

Als eerbetoon aan de figuur van Wardje kozen de initiatiefnemers ervoor om zijn naam te verbinden aan het project.

Wardje doen herleven

Een professioneel ontwerper (Ivan Waumans) creëerde een nieuw 'Wardje' op basis van een oude foto en zorgde ervoor dat het logo niet alleen de geest en fysiek van Wardje van 't Jusewieten doet herleven, maar tevens refereert aan de  artistieke activiteiten die voortaan de kerkruimte vullen. In deze pose en met deze kleren aan kan Wardje best zelf een musicus zijn (componist? dirigent? violist?).

Voor wie Wardje nog eens wil ontmoeten : klik op het logo.

Deze opmerkelijke huisstijl resulteert in snelle herkenbaarheid van het restauratie-initiatief van de Jezuïetenkerk, waarmee Wardje zo nauw verbonden was. Zeker Lierenaars leggen snel de link.