Home

 

 

De kerk gebruiken: hoe en wat

De kerk wordt aan iedereen ter beschikking gesteld in zoverre de vooropgestelde activiteiten geen (geluids)hinder betekenen voor de omwonenden.


Enkele voorbeelden :

  • de organisatie van een concert of theatervoorstelling
  • CD-opname van een koorwerk of concert
  • een receptie met muzikale omkadering, al of niet door leerkrachten en/of leerlingen van de SAMWD
  • een huwelijksceremonie, met of zonder receptie
  • een bedrijfsvoorstelling of voorstelling van een nieuw product, aangevuld met een streepje muziek
  • een kunsttentoonstelling
  • een lezing
  • ...

In concertopstelling zijn er maximaal 420 zitplaatsen (tribune: +/-250 - parterre: +/-170).
Afmetingen podium: 10x10m.

Hier vindt u de TECHNISCHE FICHE van de Jezuïetenkerk.