Home

 

 

Een concertruimte voor de Podiumacademie Lier

De Podiumacademie is met meer dan 3.500 leerlingen op dit ogenblik de grootste academie voor kunstonderricht van het land. Het is een dynamische broedplaats voor onderwijs- en cultuurvernieuwing. Niet alleen is er ruimte voor individueel kunstonderwijs, vooral ook de creatie van ontmoetingsplaatsen voor actieve kunstbeleving krijgt bijzondere aandacht.

VZW Eduard Bressinck is ontstaan vanuit de dynamiek en creativiteit van de Podiumacademie. Ze speelt een aanvullende rol door het aanbieden van gepaste infrastructuur voor de talrijke voorstellingen en producties die de Podiumacademie opzet naast de vervulling van haar kerntaak (verstrekken van onderwijs). Concreet gaat het om de restauratie van de Jezuïetenkerk om ze te gebruiken als volwaardige concertruimte en de realisatie van een nieuwbouw voor de ontsluiting van het geheel. VZW Eduard Bressinck stelt kerk en (na realisatie) nieuwbouw tevens open voor externe gebruikers.

Begin 2010 werd de eerste fase van het project - de buitenrestauratie aan de Jezuïetenkerk - voltooid onder leiding van het Architectenbureau Karel Beeck en Elfi Hermans. De aanpalende nieuwbouw, met de succesvolle uitbating van Bar Muza, opende in mei 2014 haar deuren. Het totale kostenplaatje voor kerk en nieuwbouw samen bedraagt 2.865.000 EUR.

Hoewel de binnenzijde nog in ruïneuze toestand verkeert, groeide de plek intussen uit tot een geliefkoosde uitvoeringsruimte voor toporkesten, koren en organisatoren uit Lier en bij uitbreiding het ganse Vlaamse land. Zo prijzen ondermeer I Solisti del Vento, het Vlaams Radio koor en het Festival van Vlaanderen de Jezuïetenkerk voor haar akoestische kwaliteiten.

Stad Lier kocht eind juni '08 het aangrenzende klooster van de Zwartzusters. Daarmee kon de uitbouw van een voor Vlaanderen uniek initiatief worden gerealiseerd: cultuurhostel Bed Muzet. Naast het herbergen van individuele toeristen, krijgen jongeren hier (via school of jeugdbeweging) een meerdaags verblijf aangeboden, eventueel gekoppeld aan een cursusaanbod rond muziek, woord en/of dans. Eveneens de Beeldacademie Lier of de Dienst Toerisme kunnen het inhoudelijke programma voeden met cursussen rond bv. beeldende kunst, erfgoedklassen, ... Kortom: een meerdaags verblijf in een toeristisch aantrekkelijke omgeving, met een inhoudelijk interessant kunstaanbod er bovenop.

De accommodatie is eveneens uitermate geschikt voor weekends en vakantiekampen van (muziek-)verenigingen.

VZW Eduard Bressinck ontvangt een jaarlijkse gebruiksvergoeding van de Stad Lier in ruil voor het gebruik van 5/7 van de kerk door de Podiumacademie (waarvan de stad inrichtende macht is).