Home

 

 

Duo-legaten

De successierechten kunnen bij een erfenis vaak erg hoog oplopen. Vooral wanneer de erfgenamen geen directe familieleden zijn.

Duo-legaten maken het u mogelijk een donatie te doen aan het goede doel én tegelijkertijd uw eigen erfgenamen te bevoordelen.

Bij een duo-legaat deelt u uw nalatenschap over uw erfgenamen én VZW Eduard Bressinck die de successierechten van beide legaten volledig voor haar rekening neemt. Doordat VZW Eduard Bressinck slechts 8,8% successierechten betaalt, terwijl erfgenamen naargelang hun verwantschap tot 65% successierechten betalen, biedt een duo-legaat een voordeel voor beide partijen:

  • VZW Eduard Bressinck ontvangt extra financiële steun en
  • de erfgenamen ontvangen 100% van hun erfdeel.

Hoe het allemaal in z'n werk gaat, lees je hier. Ook je notaris kan je zeker met raad en daad verder bijstaan.

Hierbij doen we een oproep om deze interessante formule, waar iedereen baat bij heeft, kenbaar te maken aan uw vrienden en kennissen. Vertel er dan uiteraard bij dat VZW Eduard Bressinck de meest aangewezen begunstigde is ...